Aerodinamika

Melyik állítás igaz?

1/67 kérdés
Bernoulli törvénye szerint szűkebb keresztmetszetű áramcsőben az áramlás sebessége felgyorsul, tágabb keresztmetszeten lelas-sul.
Bernoulli törvénye szerint ahol az áramló közeg sebessége nő, ott a dinamikus nyomás csökken; valamint, ahol az áramlás sebes-sége csökken, ott a dinamikus nyomás nő.
Bernoulli törvénye szerint a statikus és a dinamikus nyomás összege az áramlás bármely pontjában állandó.
Bernoulli törvénye szerint az össznyomás a statikus és a dinamikus nyomás szorzata.