A légkőr

A troposzférában a hőmérsékleti gradiens …

1/16 kérdés
6,5°C/100 m.
6,5°C/1000 m.
6,5°C/10 km.