Légialkalmasság és üzemeltetés

Az üzemképesség tanúsító nyilatkozatot …

1/17 kérdés
a légügyi hatóság adja ki, melyben igazolja, hogy a repülőgép üzemképes.
az üzemben tartó adja ki, melyben igazolja, hogy a repülés előtt a repülőgépet a feladat végrehajtására alkalmasnak találta.
a gyártó adja ki, melyben igazolja, hogy a repülőgép a végrehajtott javítások elvégzése után üzemképes.
a karbantartó szervezet adja ki, melyben igazolja, hogy a megrendelt karbantartási vagy javítási munkákat elvégezték.